grundläggande

Ekonomisk förvaltning

Förvaltnings AB Castor sköter föreningens ekonomiska förvaltning.

Läs mer om Castors uppdrag.

Fastighetsskötsel

Energibevakning AB  sköter den tekniska förvaltningen i Brf. Långreven 16.

Läs mer om Energibevaknings uppdrag.

Gas

Fastigheten är ansluten till stadsgasnätet. Ansluten medlem debiteras av Stockholm Gas.

Brandskydd

I trapphuset finns ett antal brandsläckare utställda. Styrelsen ansvarar för att dessa är i fungerande skick. Samtliga lägenheter måste vara utrustade med brandvarnare.

Hushållsel

Föreningen har ett gemensamt abonnemang (Vattenfall). Avgiften debiteras på månadsavierna och är beräknad utifrån lägenhetens tidigare årsförbrukning. Avläsning och rapportering sker av lägenhetsinnehavaren en gång per år (oktober) och i samband med detta justeras elkostnaden vid behov.

Bredband

Vi har ett gemensamt föreningsavtal med Bahnhof (1000 Mbit till varje lägenhet). Kostnaden ingår i månadsavgiften.

Det finns även fiber från STOKAB indraget i huset.

Nycklar

Styrelsen ansvarar för utdelning av nycklar till källare/tvättstuga/vind/sopkärl, samt tvättavla och cykelrum.

Sopor

Låsta sopkärl finns ute på Metargatan i anslutning till entrén. Det är inte tillåtet att slänga glas, grovsopor, papp/papper eller miljöfarligt avfall i dessa.

rivselregler

Varje bostadsrättsägare ska visa hänsyn till de som bor i omgivningen, och inte utsätta sina grannar för störningar som inte skäligen bör tålas.

TV

Fastigheten är uppkopplad mot Com Hem. Basutbudet ingår i månadsavgiften.

Uppvärmning

Fjärrvärme från Fortum.

Ventilation

Självdragsventilation i lägenheterna. Det innebär att köksfläktar inte får kopplas till ventilationssystemet. Kolfilterfläkt som inte är kopplad till ventilationssystemet får användas.

Återvinning

Papper, glas, plast och metall lämnas enklast uppe vid återvinningsstationen i  korsningen Bohusgatan och Södermannagatan.