Felanmälan

Felanmälan hiss

Kontakta Hissen AB för att felanmäla hissen, telefon 08 618 12 00.

Energibevaknings ansvar

• Tillsyn och skötsel av el och belysning i trappuppgång, vind, källare och trädgård.
• Tillsyn och skötsel av dörrar, lås och fönster i trappuppgång, vind och källare.
• Tillsyn och skötsel av ledningar och brunnar.
• Tillsyn och skötsel av undercentral.

Det är i första hand styrelsens ansvar att kontakta Energibevakning AB.

Detta ansvarar du själv för

• Tillsyn och skötsel av lägenhetens väggar, innerdörrar, golv och tak.
• Tillsyn och skötsel av inredning i kök, badrum samt övriga utrymmen i lägenheten.
• Tillsyn och skötsel av insidorna av lägenhetens fönster och ytterdörr.
• Rensning av avlopp och vattenlås i lägenheten.

Föreningens ansvar

• De anordningar från stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten, rökgångar och ventilation som föreningen försett lägenheten med.
• Radiatorer

Styrelsen måste på förhand godkänna reparationer eller andra kostnader kopplade till underhåll som föreningen ansvarar för.

Felanmälan

Om du föredrar att skicka mail, skicka till styrelsen@metargatan9.se

Vad gäller felanmälan? *

Namn *

E-postadress *

Beskriv problemet