Dina rättigheter & skyldigheter

Som boende i en bostadsrättsförening har du både rättigheter och skyldigheter mot föreningen, lägenheten och gemensamma utrymmen. Här nedan berättar vi om några av dem. För ytterligare information, se föreningens stadgar och bostadsrättslagen.

Flytta in

Vid ägarbyte tar föreningen ut en överlåtelseavgift och pantsättningsavgift av köparen.

Nycklar till tvättstuga, källare och vind, samt till sopkärl och cykelrum förmedlas av den tidigare ägaren av lägenheten. Styrelsen förser dig med namnskylt till ytterdörren, efter att du har skickat oss korrekt stavning av ditt/era efternamn till styrelsen@metargatan9.se.

Information om föreningen och fastigheten fås genom den här webbplatsen samt vårt nyhetsbrev.

Månadsavgift

Varje medlem betalar avgift månadsvis till föreningen. Avgiften som fördelas efter bostadsrätternas andelsvärden syftar till att täcka föreningens löpande kostnader

Lägenhetens skick

Varje medlem skall hålla sin lägenhet, gemensamma utrymmen och trädgård i gott skick. Till lägenheten räknas rummets väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innanfönster, lägenhetens ytter- och innerdörrar.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar, underhåll av radiatorer samt stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten, rökgångar och ventilation. Styrelsen måste på förhand godkänna reparationer eller andra kostnader kopplade till underhåll som föreningen ansvarar för.

Brandvarnare

Det är obligatoriskt att samtliga lägenheter är utrustade med minst en fungerande brandvarnare. Vid behov kan styrelsen förse brandvarnare och hjälpa till med montering i din lägenhet.

Flytta ut

En ansökan om utträde ur föreningen skall skickas skriftligen till styrelsen. Nycklar och övrigt tillhörande lägenheten ska förmedlas vidare till den nya medlemmen på tillträdesdagen.

Tvättstugan

För att uttnyttja tvättstugan så effektivt som möjligt är det tillåtet att använda torktumlare och torkskåp 30 minuter efter att din tvättid går ut, dock inte efter kl. 23.00 på kvällen. Dyker du inte upp senast 30 minuter in på din tvättid kan en annan medlem använda sig av tvättiden.

Nattro 23.00 – 06.00
Mellan kl.23.00 på kvällen och kl. 06.00 på morgonen är den inte tillåtet att använda tvätt eller torkmaskiner.

Städdagar

Föreningen har städdag två gånger om året, en på våren och en på hösten. Obligatorisk närvaro gäller för samtliga medlemmar. Förhinder måste meddelas styrelsen.

Renovering av din bostad

Tillstånd av styrelsen krävs för:

  • Ingrepp i den bärande konstruktionen
  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
  • Annan väsentlig förändring

Tillträde till lägenhet

Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra.

Trivsel

Varje bostadsrättsägare ska visa hänsyn till de som bor i omgivningen, och inte utsätta sina grannar för störningar som inte skäligen bör tålas.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning får bara ske efter godkännande från styrelsen. Förfrågan sker skriftligen genom att fylla i det här formuläret och skicka till styrelsen.