Brf. Långreven 16

En äkta bostadrättsförening med 34 lägenheter, samtliga bostadsrätter

Stadgar

Föreningens stadgar i PDF-format.

Stadgar Brf. Långreven 16

Årsredovisningar

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång.

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma.

Ekonomisk förvaltning

Förvaltnings AB Castor ansvarar för den ekonomiska förvaltningen i föreningen.

De ansvar bland annat för:

 • Avisering och inkassering av månadsavgifterna
 • Betalning av föreningens fakturor (efter styrelsens granskning och attestering)
 • Löpande bokföring, upprättande av bokslut och föreningens skattedeklaration.
 • Godkännande av medlemskap i föreningen,vid köp av lägenhet (efter styrelsens godkännande)
 • Godkännande av uthyrning i andrahand (efter styrelsens godkännande)

Fastighetsförvaltning

Energibevakning AB ansvarar för den tekniska förvaltningen av fastigheten.

De ansvar bland annat för:

 • Tillsyn och skötsel av svagström, el och belysning
 • Tillsyn och skötsel av dörrar, lås och fönster
 • Tillsyn och skötsel av ledningar och brunnar, inomhus och utomhus
 • Tillsyn och skötsel av reglerutrustning i undercentral
 • Tillsyn och skötsel av vind och källare
 • Avläsning av mätarvärden avseende el, vatten och värme
 • Montering av skyltar på dörrar och byte namn på anslagstavlan