För mäklare

Bostadsrättsföreningen Långreven 16 på Metargatan 9 bildades 1983 och består av 34 lägenheter, där samtliga är bostadsrätter.

Vi tycker att vi bor på en av Stockholms absolut bästa adresser. Fastigheten på Metargatan 9 som byggdes 1930 ligger mitt i vackra pittoreska kvarter med mycket grönska, men samtidigt väldigt nära till restauranger, nöjen, shopping, grönområden och bad. Vårt bostadsområde, som även inkluderar Blecktornsstigen och Notvarpsgränd, är enligt Stockholms Stadsmuseum bebyggelse av byggnadsminneskaraktär.

Våra kvarter omgärdas av Lilla Blecktornsparken med sin minigolfbana och Stora Blecktornsparken med en bland småbarnsföräldrar omåttligt populär parklek. Strax nordöst om Metargatan 9 ligger Vitabergsparken med parkteatern, Sofia kyrka och Barnängens koloniträdgårdsförening – en av Stockholms äldsta koloniträdgårdar.

Strax söder om vår fastighet ligger malmgården Stora Blecktornet från 1856. Byggnaden tillhör sedan 1880 Stockholms stad och fungerade inledningsvis som ett så kallat skolkarhem för unga pojkar. Under 1930-talet hyrdes fastigheten ut till arkitekt Ferdinand Boberg som genomförde omfattande renoveringar. Idag används Stora Becktornet huvudsakligen för konferens- och kaféverksamhet.

Saknar du information?

Kontakta styrelsen för ytterligare information

Stadgar

Föreningens stadgar i PDF-format.

Stadgar Brf. Långreven 16

Årsredovisningar

Genomförda renoveringar

1972. Fasadrenovering.
1991. Byte av vatten- och avloppsstammar.
2001. Fasadrenovering, inklusive ommålning av fönster.
2003. Byte av elstigar
2009. Spolning av stamledningar
2011. Renovering av tvättstuga, inklusive byte av tvättmaskin och torkskåp.
2015. Fullständig fönsterrenovering
2017. Omfattande hissrenovering
2018-2019. Dräneringsarbete kring fastigheten, med tillhörande trädgårdsrenovering

Planerade renoveringar

• Byte av undercentral
• Ökad tillgänglighet till cykelrum
• Stamspolning
• Takbesiktning

Grundläggande information

Medlemmarna tillgång till vår trädgård, cykelställ, cykelrum, förråd, tvättstuga, hobbyrum och vädringsbalkonger. Förvaltnings AB Castor sköter föreningens ekonomiska förvaltning. Energibevakning AB sköter vår tekniska förvaltning. Fastigheten är ansluten till stadsgasnätet. Vi har ett gemensamt föreningsavtal med Bahnhof (1000 Mbit till varje lägenhet). Kostnaden ingår i månadsavgiften.

Läs mer: Medlemsinformation.
Läs mer: Gemensamma utrymmen.

Om fastigheten & kvarteret

Fastigheten ritades av Rolf Bolin och byggdes under år 1930 av byggherre G. Lindkvist. Fastigheten tillhör Sofia församling. Vår fastighet är, tillsammans med alla andra hus kvarteren mellan Lilla och Stora Blecktornsparken, av Stockholms Stad märkta som kulturhistoriskt värdefulla.

Läs mer: Om fastigheten & kvarteret.

Adress för in och -utträdesansökan

Castor Förvaltnings AB
Att: Malin Heldeby
Box 795
851 22 Sundsvall

Frågor och svar

Godkänner föreningen delat ägande, t ex om förälder vill äga med barn men ej avser bo i bostaden? Vilken är minsta ägarandel?
Enligt lag gäller att endast makar och sambor har rätt att äga lägenhet tillsammans. Vi godkänner dock vissa andra konstellationer, exempelvis har vi godkänt att föräldrar köper bostadsrätt tillsammans med barn och barnet bor i lägenheten (barnet behöver vara myndigt). Hur andelarna ska se ut dem sinsemellan får vi som förening inte bestämma.

Godkänner ni juridisk person som ägare?
Nej

Är brf Långreven 16 en äkta förening?
Ja

Vad ingår i månadsavgiften, samt obl. tillägg?
I månadsavgiften ingår vatten, värme, städning av allmänna ytor inomhus. I samband med avgift, betalas även för gemensamt bredbandsavtal (1000 Mbit) samt elanvändning enligt föreningens gemensamma elavtal.

Förändringar av avgiften
Avgiften höjdes med 3% 1 april 2018. Just nu finns inga beslut om att förändra avgiften

Hur fungerar det gemensamma elavtalet?
Föreningen har ett gemensamt elavtal. Kostnaden betalas schablonmässigt månadsvis, baserat på tidigare elförbrukning. Sedan kommer en justering i form av återbetalning/inbetalning som ett engångsbelopp i början av året för årets avläsning som sker under september-oktober.

Hur fungerar det gemensamma bredbandsavtalet
Vi har ett föreningsavtal med Bahnhof (1000 Mbit). Kostnaden, ca 180 kr, läggs på månadsavin. Tilläggstjänster som TV och telefoni finns tillgängliga för den som önskar.

Är alla 34 lägenheter upplåtna med bostadsrätt?
Alla lägenheter är bostadsrätter

Vem betalar överlåtelseavgift?
Överlåtelseavgiften debiteras köparen på första ordinarie avin.

Städning
Trappstädning köper vi in. Två ordinarie städdagar per år.

Är 3-fasel indraget i huset?
Nej