Om fastigheten och kvarteret

Fastigheten på Metargatan 9


Vår fastighet ritades av Rolf Bolin och byggdes under år 1930 av byggherre G. Lindkvist. Fastigheten tillhör Sofia församling.

På fyra våningsplan fanns ursprungligen 36 lägenheter. Efter två sammanslagningar består fastigheten idag av totalt 34 lägenheter. Samtliga är bostadsrätter.

Vår fastighet är, tillsammans med alla andra hus kvarteren mellan Lilla och Stora Blecktornsparken, av Stockholms Stad märkta som kulturhistoriskt värdefulla. Just vår fastighet är klassad ”grön”, vilket innebär ”Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.

Våra kvarter

Blecktornsområdet, bebyggelsen mellan Lilla och Stora Blecktornsparken stadsplanerades 1920 av arkitekt Per Olof Hallman. Hallman är känd för varierade miljöer med oregelbundna kvartersmönster och slingrande gator, tillsammans med en enkelhet i arkitekturen. Han kallades ibland ”Riksbyggmästaren” och utformade även många andra områden i Stockholm, bland andra Lärkstaden, Helgalunden, Röda Bergen, Diplomatstaden och Aspudden.

Området mellan nuvarande Katarina Bangata, Ringvägen, Skanstullsbron och Hammarby sjö kallades tidigare för Hammarbylund. Redan under 1700-talet har området använts till olika former av odlingar. På terrasserna kultiverades bland annat rovor, potatis och kål. Många markägare gjorde sedan bra pengar på att sälja sitt landområde till Stockholm.

Stadsträdgården
År 1893 hade Stockholms stad köpt upp merparten av det 8 hektar stora landet och valde att hit förlägga stadens trädgårdar. Stadsträdgården blev den nya beskrivningen av området. Stadsfullmäktige såg platsen tack vare sin sluttning åt söder optimal för omfattande odlingar. Uppfattningen var också att de då avlägsna platsen inte skulle behöva rubbas för genomförandet av gaturegleringen.

Så blev inte fallet. År 1938 hade Stadsträdgården flyttats till Haga, just för att marken i stället skulle användas för bebyggelse.

Under de 45 år som Stadsträdgården var i bruk användes marken bland annat för odlingar av ungträd – som mer tillvuxna sedan placerades ut runt om i Stockholm. Här samlades fler än 50 000 växter av olika slag. I området restes också uppvärmda växthus där det bland annat palm, kaktus, bambu, apelsin-, kokos- och bananträd frodades.

Odlingar gör plats för bebyggelse
Omkring sekelskiftet 1800/1900 röjdes som sagt marken i olika omgångar för att göra plats för bebyggelse. Metargatan fick sitt namn vid den stora stadsrevisionen 1885. Då beskrev man Metaregatan som:

”den med ringvägen och hammarbygatan jämnlöpande, mellan qvarterat flötet och betet lagda gatan”

Vid nämnda namnrevision fick vårt kvarter sitt första namn, kvarteret Flötet (i Stadsträdgården). Inte förrän i samband med bebyggelsen av norra delen av Metargatan 1930-31, av vilken vår fastighet var en del, byttes namnet till kvarteret Långreven*.

* En långrev, är ett fiskeredskap där ofta levande fiskar används som agn. En Långrev, ibland kallad backa, kan i vissa fall vara flera kilometer lång.

Lilla Blecktornet

Lilla Blecktornsparken med sin minigolfbana ligger precis nedanför vårt hus. I anslutning till parken ligger den gamla gården Lilla Blecktornet. Byggnaden är det enda som finns kvar av den malmgård, som ursprungligen bestod av ladugård, arbetarbostäder och andra byggnader.

Lilla Blecktornet såldes 1897 till Stockholms Stad och har sedan dess bland annat använts av socialvården.

Stora Blecktornet

Strax norr om vår fastighet ligger malmgården Stora Blecktornet från 1856. Byggnaden tillhör sedan 1880 Stockholms stad och fungerade inledningsvis som ett så kallat skolkarhem för unga pojkar. Under 1930-talet hyrdes fastigheten ut till arkitekt Ferdinand Boberg som genomförde omfattande renoveringar. Idag används Stora Becktornet huvudsakligen för konferens- och kaféverksamhet.

Nedanför Stora Blecktornet, intill Kanalplan, ligger Stora Blecktornsparken med en bland småbarnsföräldrar omåttligt populär parklek.

Vitabergsparken

Nordöst om Metargatan 9 ligger Vitabergsparken med parkteatern, Sofia kyrka och Barnängens koloniträdgårdsförening – en av Stockholms äldsta koloniträdgårdar.